Viết Code Snippet cho WordPress với AI

Viết Code Snippet cho WordPress với AI

Nếu bạn giống Duy, một người yêu thích sử dụng các nên tảng no-code và đang xây dựng website bằng WordPress, chắc chắn bạn sẽ thích CodeWP.

CodeWP - AI WordPress Code Generator & Assistant
CodeWP is a WordPress code generator that uses AI and specialized models for WordPress, Woo and others to help you build better & quicker.

Thông thường người dùng WordPress phổ thông sẽ không biết nhiều về ngôn ngữ lập trình PHP, SQL hay các functions, hooks, classes, methods... của WordPress. Mỗi khi cần phải điều chỉnh hay can thiệp sâu hơn một chút họ phải nhờ đến những lập trình viên có kinh nghiệm về WordPress hoặc phải dành nhiều thời gian tìm các hướng dẫn tương tự trên các diễn đàn.

CodeWP giải quyết vấn đề này bằng cách giúp bạn viết ra các Code Snippet chỉ từ một dòng Prompt mô tả yêu cầu của bạn. CodeWP được huấn luyện bằng các ví dụ PHP, JS và jQuery của WordPress và WooCommerce. Và trong tương lai, sẽ hỗ trợ thêm các plugin phổ biến như Elementor, Learndash...

CodeWP có thể được ví von như Midjourney của WordPress vậy 😄

Ví dụ mình muốn viết một đoạn code để vô hiệu hóa toàn bộ chức năng bình luận trên mọi loại trang:

Prompt 📝

Kết quả 👇

Hay viết một shortcode với WooCommerce:

0:00
/

Ngoài ra, nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, có thể tham khảo thêm trang thư viện công khai tại đây:

CodeWP sẽ không chỉ giúp những người dùng phổ thông mà cả các lập trình viên tăng hiệu suất của mình trong việc phát triển website bằng WordPress 👍