Nhìn nhau ở cây đèn đỏ

Nhìn nhau ở cây đèn đỏ

Có bao giờ bạn đang ung dung đi xe máy trên đường và nhìn thấy một người đang hối hả lạng lách và phóng thật nhanh chưa. Trông anh ta thật căng cực, thật là biết nắm bắt thời cơ để vươn lên trong làn người đông đúc ở Sài Gòn. Nhưng rồi cuối cùng, bạn và anh ta đều gặp nhau ở cái đèn đỏ tiếp theo, 2 người đứng nhìn nhau cho hết 30 giây 😂 Việc này còn có thể lặp lại thêm vài cây đèn đỏ nữa, mình thì thấy hoài đó mà.

Trong công việc cũng vậy, nếu cứ gieo mình theo dòng chảy hối hả thì cũng chưa chắc đã giúp mình đi nhanh hơn.

Hãy lái xe thư thái, tận hưởng từng chặn đường của bạn. Biết đâu bạn tìm ra một con hẻm đi tắt tới nơi bạn cần 😜