Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn bằng Chatbot sử dụng GPT Model

Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn bằng Chatbot sử dụng GPT Model

Chatbase là một phần mềm giúp bạn xây dựng Chatbot AI. Chatbot này hiện sử dụng model gpt-3.5-turbo & gpt-4. Nó có khả năng học từ các nguồn dữ liệu mà bạn cung cấp và dùng các dữ liệu đó để trả lời các câu hỏi từ khách hàng.

Chatbase | ChatGPT for your website
Build an AI chatbot from your knowledge base and add it to your website.
0:00
/

Các nguồn dữ liệu để dạy chatbot

Chatbase đang cung cấp 3 phương thức để bạn có thể cung cấp nguồn dữ liệu:

URL

Đây là cách tốt & nhanh nhất mà bạn nên bắt đầu. Bạn có thể dạy chatbot một cách chóng bằng cách để nó học hết nội dung trên các URL bạn cung cấp hoặc toàn bộ sitemap của bạn. Đặc biệt hữu ích nếu như website của bạn có đầy đủ các trang thông tin như Chính sách, Câu hỏi thường gặp, Điều khoản & điều kiện...

Ngoài ra, bạn có thêm 2 sự lựa chọn khác:

Files

Tải lên các file có định dạng: .pdf, .txt, .doc, .docx

Text

Điền trực tiếp nội dung dạng văn bản vào.

Đánh giá

Nhìn chung chatbot này trả lời rất mượt nếu như bạn dạy nó đủ lượng thông tin cần thiết. Bạn nên chuẩn bị một lượng nội dung lớn, bao gồm tất cả câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng thì các câu trả lời sẽ chất lượng hơn.

demo với gudjob.net

Tuy nhiên, Duy cảm thấy nó vẫn chưa hoạt động ổn định lắm, ví dụ nó có thể trả lời sai về số năm hoạt động của công ty 😂, GUDJOB hoạt động từ 2017 thì đến nay đã gần 6 năm mới đúng.

Ngoài ra, với website đa ngôn ngữ như GUDJOB, thì con chatbot này đôi khi trả lời không tương ứng với ngôn ngữ của câu hỏi:

Duy vẫn đánh giá cao tính ứng dụng của Chatbase, nhưng hiện tại vì nó chưa ổn định lắm nên Duy sẽ không áp dụng vào công ty mình. Có thể sẽ cần một thời gian nữa để "dạy thêm" cho nó tốt hơn. Các bạn có thể đăng ký thử để trải nghiệm hen 👍