Câu chuyện là một anh sếp giao cho 2 bạn nhân viên cùng 1 công việc tương tự nhau. Tốc độ làm việc của 2 bạn là như nhau, không có gì khác biệt. Cái khác chỉ ở cách bạn xử lý vấn đề thôi.

Bạn thứ 1: Làm công việc một cách chăm chỉ. Bạn làm miệt mài nhưng thường không xong kịp trong tuần. Thế là bạn phải làm thêm sáng Thứ 7 mới xong.
Bạn cứ làm y như vậy trong 4 tuần và dần cảm thấy bức xúc. Bạn thưa với sếp rằng khối lượng việc lớn nên em phải làm OT, sếp xem tính thêm tiền cho em.

Sếp miễn cưỡng trả thêm cho bạn.

Bạn thứ 2: Cũng như vậy, trong 2 tuần đầu bạn này cũng phải làm thêm sáng Thứ 7 mới xong việc. Nhưng kể từ tuần thứ 3 trở đi, bạn đã xong kịp trong tuần. Bạn khoe với sếp là bạn đã tìm ra cách để làm việc này nhanh hơn. Bạn chỉ cho sếp xem các công cụ mà bạn tìm được để có thể giúp giảm thời gian thực hiện công việc này xuống còn 1/2.

Sếp rất vui và bonus ngay cho bạn.

Cũng là một đồng tiền chi ra nhưng là 2 cảm xúc.

Câu chuyện này không phải là chủ để: người thông minh vs kém thông minh.
Mà đó là thái độ tìm tòi, cải tiến mỗi ngày vs sức ỳ, sự lười thay đổi & học hỏi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký bản tin từ Duy on the way
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.