Bio link sáng tạo hơn với Bento

Bio link sáng tạo hơn với Bento

Bento là một công cụ tạo trang Bio với cách tiếp cận khác biệt hơn so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

0:00
/
Duy Nguyễn - Bento
Create a beautiful page to show your audience everything you are, create, and sell in one link. Designed in Berlin.
https://bento.me/duy

Bento không chỉ cho phép người dùng thêm các link mà còn cả hình ảnh & video... Đặc biệt, bạn có thể kéo thả và điều chỉnh kích thước các widget này để tạo ra một trang Bio độc đáo hơn.

Bento có thể được sử dụng như một trang Bio, Portfolio, Listing... rất hữu dụng cho nhiều đối tượng người dùng như: content creator, designer, seller...
Bạn có thể tham khảo thêm các trang mà người dùng đã tạo tại đây:
https://bento.me/explore

https://bento.me/explore
🔔
Ở thời điểm viết bài, Bento đang ở giai đoạn thử nghiệm và bạn sẽ cần đăng ký Early Access và chờ một khoảng thời gian để có mã đăng ký

Nếu bạn muốn đăng ký ngay, có thể dùng mã đăng ký của Duy ở bên dưới:

🔑
LTFZVQ9C